Όποιος έχει τα κονδύλια // 
βρίσκει και κονδυλοφόρους.

Περισσότερα...

Με την ελπίδα μιας στιγμής, μας χρέωσαν όλο το μέλλον.

Περισσότερα...

Σελίδα 5 από 63