Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις…

                                                                                 

Απόστολος Παύλος

Περισσότερα...

 αναλύσεις, διαλύσεις,                                                

 επιλύσεις καταλύσεις,                                     

απολύσεις, παραλύσεις                                                 

κι όμως δεν υπάρχουν λύσεις!                                      

Γράφει ο Γιάννης Φρύδας

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 16