Οι άνθρωποι σε σωματεία και συλλόγους

αλληλοθαυμάζονται και αλληλομισούνται.                      

Φώτης Κόντογλου

Περισσότερα...

Πίναμαν και λέγαμαν,

λέγαμαν, ξελέγαμαν κι όλο εχορεύαμαν

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 38