Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί,                                     

γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δένδρα.

Περισσότερα...

Η διαφορά δεν είναι επί της ουσίας                                 

αλλά περί της εξουσίας

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 29