αναλύσεις, διαλύσεις,                                                

 επιλύσεις καταλύσεις,                                     

απολύσεις, παραλύσεις                                                 

κι όμως δεν υπάρχουν λύσεις!                                      

Γράφει ο Γιάννης Φρύδας

Περισσότερα...

Άρχων άνευ αρχών                                                         

αρχή  πολλών δεινών.                                                

Κλάψε αυτόν τον λαόν,                                                  

όταν είναι αυτός ηγεμών.   

                                                            

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 15