« ανέγνως, αλλ’ ουκ έγνως,                                           

 ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως »

Περισσότερα...

« …καιρός του σιγάν                                                    

και καιρός του λαλείν… »                                         

Εκκλησιαστής

Περισσότερα...

Σελίδα 10 από 28