Γλιτώσαμε  απ’ το λύκο και πέσαμε στην αρκούδα

           Ο Μήτσιος αντί να χουχουτάει για να φεύγουν τα ζ’λάπια γράφει άρθρο για τις ζημιές που προξενούν.

                              ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ

Περισσότερα...

μία είναι η ουσία                                                              

μη μας πιάνει απελπισία                                         

Γράφει ο Γιάννης Φρύδας                                                                

ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ

Περισσότερα...

Σελίδα 9 από 16