η έλλειψη κρίσης του λαού,                                         

ανέδειξε στην εξουσία τον χειρότερο                                           

         (Μέγας Βασίλειος)                                                                 

ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ

Περισσότερα...

Γλιτώσαμε  απ’ το λύκο και πέσαμε στην αρκούδα

           Ο Μήτσιος αντί να χουχουτάει για να φεύγουν τα ζ’λάπια γράφει άρθρο για τις ζημιές που προξενούν.

                              ΣΤΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ

Περισσότερα...

Σελίδα 8 από 16