Αν βρείτε Αργιθέα … κερδίζετε το Κέντρο Κοινότητας…

Περισσότερα...

42.312,81 ευρώ, από «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»

43.150,37 ευρώ, από  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Κ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Περισσότερα...

Σελίδα 8 από 31