ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ

Καταληκτική Ανακοίνωση

Προς όλους τους Αργιθεάτες

    13 Μαρτίου 2021

 Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ολοκλήρωση της κατάρτισης της ενιαίας κατάστασης υπογραφών που συγκεντρώθηκαν επί τη βάσει του «Ψηφίσματος Εναντίωσης Αργιθεατών» (https://www.katafylli.gr/index.php/nea/5354-psifisma-enantiosis-argitheaton) και (https://e-argithea.gr/index.php/el/latest-news/248-protovoulia-argitheaton) και η αποστολή του υπογεγραμμένου πλέον εντύπου προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Χίλιοι εκατόν εξήντα τέσσερις (1.164) Αργιθεάτες από τις 20 Κοινότητες της περιοχής, συντάχθηκαν δια της φυσικής υπογραφής τους με το αιτιολογικό και τους στόχους του συνοδευτικού κειμένου,

  • καθιστώντας σαφή τη θέση τους απέναντι σε οποιοδήποτε αρχή ενέκρινε, ευνόησε ή ανέχτηκε σιωπηρά εξελίξεις που οδήγησαν ή εξακολουθούν να οδηγούν σε τετελεσμένα, αγνοώντας επιδεικτικά τις άμεσα επηρεαζόμενες κοινωνίες,
  • διεκδικώντας να ακουστεί η φωνή τους υπέρ της αναστολής οποιασδήποτε ενέργειας αποσκοπεί στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση του αναπτυξιακού αποθέματος του τόπου, του φυσικού του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ενημέρωσής τους ως ελάχιστης προϋπόθεσης για την έναρξη κάθε σχετικής διαδικασίας.

Υπό την πίεση μιας σειράς νέων υπό αξιολόγηση έργων και του γεγονότος ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία λόγω της πανδημίας συνεχίζουν να εκλαμβάνονται ως ευκαιρία απρόσκοπτης ολοκλήρωσης επιβλητικών υποδομών άνευ αντικειμενικής δυνατότητας ελέγχου (Κατασκευή υποσταθμού υπερυψηλής τάσης στον αυχένα Τυμπάνου, εγκατάσταση νέων ανεμολογικών ιστών, κ.α.), η επίσπευση της παρούσας προσπάθειας κατέστη -όπως ήδη έχει γραφτεί- επιβεβλημένη. Η άμεση αποτύπωση αρχών και θέσεων των ίδιων των θιγόμενων κατοίκων αναφορικά με το ζήτημα, αποτελεί στο πλαίσιο αυτό ένα αξιοποιήσιμο δεδομένο το οποίο πλέον τελεί εις γνώση όλων όσων μπορούν με τη στάση τους να καθορίσουν την επόμενη μέρα για τον τόπο.

Πέραν του όποιου βάρους δημιουργεί η αριθμητική δυναμική της κίνησης, θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπολογιστεί ένα παράπλευρο αλλά όχι υποδεέστερο κέρδος. Οι ίδιες οι ανάγκες σχεδιασμού, επικοινωνίας και συλλογής των υπογραφών, αποτέλεσαν αφορμή συζητήσεων, ενημέρωσης, διάχυσης ιδεών και δημιουργίας ενός κλίματος κατάλληλου για τη συγκρότηση ενός δικτύου ατόμων από κάθε γωνιά του τόπου, αποφασισμένων να δράσουν εφόσον πλέον γίνεται αντιληπτό ότι ο αγώνας, ανεξάρτητα από την τελική του έκβαση, θα πρέπει να δοθεί. Για λόγους ιστορικούς. Για λόγους βάσιμους και ουσιαστικούς. Με επίκεντρο την ενημέρωση και την αξιοποίηση κάθε δυνατού νόμιμου μέσου. Υπό αυτό συνεπώς το πρίσμα, ένας εκ των βασικών στόχων της πρωτοβουλίας έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί.

Ακόμα όμως και η διεκπεραίωση αυτού του εγχειρήματος, αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστής σημασίας γεγονός από το οποίο απορρέει ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα: Ότι, παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που δημιούργησε -από την έναρξη ήδη της προσπάθειας- η πανδημία, τις πληγές που άφησε πίσω του ο «Ιανός», την απουσία τοπικού έντυπου μέσου, την άγνοια, την καχυποψία, την ημιμάθεια, την παραπληροφόρηση, τις σχέσεις εξάρτησης από κάθε είδους μικροσυμφέροντα που καθορίζουν τη στάση μιας μερίδας πατριωτών, υπάρχουν Αργιθεάτες που αφουγκράζονται το διακύβευμα των καιρών, που προβληματίζονται και είναι σε θέση όταν απαιτείται να συντονίζονται, να αυτοοργανώνονται, να λειτουργούν υπερβατικά και να αγωνίζονται για τον κοινό σκοπό εκτιθέμενοι δημόσια, πάνω από θώκους και ιδιότητες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ορισμένα από τα ιστορικά γνωρίσματα και τα ένστικτα των ανθρώπων αυτού του τόπου παραμένουν ζωντανά.

Η αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου του ψηφίσματος στους αρμόδιους φορείς, όπως εξάλλου αποτυπώθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις της πρωτοβουλίας, σημαίνει την οριστική εκπλήρωση του σκοπού της συνεπώς και την λήξη κάθε ενέργειας που συνδέεται με αυτή. Δεδομένου, τέλος, ότι οι υπογραφόμενοι συντάχτηκαν κάτω από συγκεκριμένο κείμενο με ξεκάθαρο αιτιολογικό και στόχους, θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης, οικειοποίησης, εξαγωγής αυθαίρετων ερμηνειών ή γενικεύσεων από κανέναν.

 Με την ευχή η προσπάθεια τούτη να πιάσει τόπο,

οι 1.164 υπογραφόμενοι Αργιθεάτες

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ