Στη συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος εγκατάσταση αιολικών στην Αργιθέα, εξέφρασα την θέση μου ενάντια στις ΒΑΠΕ στην Αργιθέα και τα Άγραφα.

Το ψήφισμα που παρουσίασε ο Δήμαρχος αποτελεί μια καταρχήν θετική προσέγγιση αλλά δεν αρκεί (απ΄ το ντιπ ολότελα …), δεν είναι ώρα για έκδοση ψηφισμάτων αλλά ώρα λήψης αποφάσεων.

Το δικαίωμα και τη δύναμη της απόφασης που έχουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το απεμπολήσουμε. Δεν είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που διαφωνούν ή συμφωνούν σε κάποιο θέμα, αλλά ένα θεσμικό όργανο που αποφασίζει για τα τεκταινόμενα στο δήμο μας.

Η Αργιθέα πλήρωσε και πληρώνει βαρύ περιβαντολλογικό τίμημα από τα ημιτελή έργα Συκιάς (φράγμα και σήραγγα εκτροπής Αχελώου), τη διέλευση των πυλώνων μεταφοράς ενέργειας (μάλιστα και μέσα από περιοχή NATURA) και από τα σκουριασμένα (ήδη) σίδερα που σαπίζουν στις κορυφές των βουνών από τους πεσμένους ανεμομετρητές μιας και η εταιρεία που τους εγκατέστησε δεν φροντίζει να τους μαζέψει. Το ίδιο θα συμβεί και σε μια περίπου εικοσαετία (χρόνος ζωής των ανεμογεννητριών) οπότε πάλι ο δήμος θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο και να δώσει λύση.

Το ψήφισμα δεν αρκεί. Να το μετατρέψουμε σε απόφαση, προχωρώντας ταυτόχρονα σε ανάκληση κάποιων παλαιότερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας.

Να πάρουμε απόφαση για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής των εταιρειών για αυθαίρετη χρήση δημοτικών ακινήτων και απαίτηση καταβολής αποζημίωσης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Η Δημοτική αρχή να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης 51/2019 σχετικά με την «Παροχή ή μη έγκρισης (συναίνεσης) εισόδου-εξόδου του κτιρίου εγκατάστασης ΚΥΤ της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ προς ΟΔΟ εντός του δάσους της  ΤΚ Αργιθέας προς Διάσελο Αγίου Νικολάου ΤΚ Βλασίου του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία ρητά αναφέρει: «Την άρνηση οιασδήποτε συναίνεσης ή έγκρισης εκ μέρους του δήμου Αργιθέας, εωσότου (και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 94/2012 Θέμα: «Περί καθορισμό πλαισίου πολιτικής του Δήμου επί των αιτήσεων αδειοδότησης Α.Π.Ε. -Ορισμός Νομικού Συμβούλου». ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΨ3-5Η6) καθοριστούν λεπτομερώς, το είδος και το ύψος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων (πέραν αυτών που ο Νόμος ορίζει), όπως θέσεις εργασίας, κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ. για την Τοπική Κοινωνία. Τα αντισταθμιστικά αυτά ωφελήματα θα κατοχυρώνονται με επίσημη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Δήμου και του επενδυτή»

Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο κ. Αν. Στεργίου και την παράταξή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και μειοψήφησε.

Θανάσης Καραγεώργος

Δημοτικός Σύμβουλος της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αργιθέας