Από το Βλάσι (Μονή Βλασίου) στην … Φιλιππούπολη (Μονή Μπατσκόβου)

Δύο περίπου χλμ. βόρεια και έξω από το όμορφο χωριό Βλάσι της Αργιθέας, στη νότια πλευρά της Καράβας και σε υψόμετρο 1.200 μ. βρίσκεται η παραπάνω μονή που εορτάζει το Γενέσιο της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). Το καθολικό της ανήκει στον μονόκλιτο αθωνίτικο τύπο με τυφλό θόλο που εξέχει εξωτερικά ως τρουλλοκαμάρα. Η ανέγερσή της, σύμφωνα με πολλές πηγές, προσδιορίζεται στις αρχές του 17ου αιώνα.

Το κείμενο της κτητορικής επιγραφής αναφέρει τα εξής: «…ΙΣΤΟΡΗΘΗ…ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙ(ΑΣ) ΣΤΑΜΟΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤ(ΩΝ) ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  … ΕΤΕΙ ΖΡΝΒ» (7152-5508=1644).

Υπάρχει ένδειξη αγραφιώτικης παρουσίας στην περιφέρεια του νομού Φιλιππουπόλεως (Βουλγαρία). Στη Στενήμαχο, επαρχία του νομού, ανακαινιστές της ιστορικής μονής Παναγίας της Πετριτζονίτισσας (γνωστής σήμερα ως μονής Μπατσκόβου) είναι δύο Αγραφιώτες: ο Γεώργιος και ο γιος του Κωνσταν­τίνος από το Βλάσι των Θεσσαλικών Άγραφων. Εικονίζονται ολόσωμοι με ποδήρεις χιτώνες στον νάρθηκα του καθολικού της μονής και αναφέρονται στις κτιτορικές επιγραφές (1643) μόνο με τα βαπτιστικά τους ονόματα. Πρόκειται για τούς ίδιους δύο κτίτορες της διαλυμένης μονής «Γενέθλιον της Θε­οτόκου» στο Βλάσι και του ναού του Ιωάννου Προδρόμου στο κοντινό χωριό Σιάμο των Άγραφων.

Φωτογραφία των κτητόρων της Μονής Βλασίου (από τοιχογραφία του κυρίως ναού)

 

Παραθέτουμε ορισμένα κείμενα για τη στενή σχέση Αγράφων (Βλασίου) με την Φιλιππούπολη (Βουλγαρία)

 

1. Αγραφιώτες στη Φιλιππούπολη

2. Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΜΠΑΤΣΚΟΒΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

3. Η αφίσα από την εκδηλωση του 2012 στο Βλάσι για τους τέσσερις αιώνες της Μονής Βλασίου