Μονή Βλασίου: μία των Αγράφοις κωμών είναι, η καλουμένη του Βλασίου του ιερομάρτυρος δηλονότι επώνυμος …

Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό…

Στους συνδέσμους που ακολουθούν υπάρχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την Μονή Βλασίου

 

1. Βλάσι: ένα μουσείο καρπός συλλογικής προσπάθειας

2. Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴ μονὴ Βλασίου τὴν ἐπ’ ὀνόματι τιμωμένην τῆς Γεννήσεως τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου Μητρὸς καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας (Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης)

3. Σιγίλλιον τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινονπόλεως Γαβριὴλ τοῦ Δ', δι’ οὗ ἐπικυροῦται ἡ σταυροπηγιακὴ ἄξιά του παρὰ τὸ χωρίον Βλάσι, ἐν τῷ νῦν νομῷ Τρικκάλων, μοναστηρίου τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτόκου (Μάϊος τοῦ 1782)

4. Η λεηλασία της Μονής Βλασίου και η καταδίκη των αρχαιοκαπήλων το 1966 (Ιωάννης Κ. Θέος)

5. ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Χ ΩΡΙΟ ΒΛΑΣΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ