…Η επάνοδος του Καραϊσκάκη στ’ Άγραφα συνάντησε την οργανωμένη αντίδραση του Φαναριώτη Μαυροκορδάτου, που έστρεψε εναντίον του ακόμη και τον Στορνάρη, για να μην ξαναπατήσει πόδι, στ’ Άγραφα.

Περί τα τέλη Αυγούστου του 1823, αφού για λίγο διάστημα μένει στον Προυσό, όπου στις 9 Αυγούστου αποχαιρετά, τον Μάρκο, με συνοδεία 150 Σκοδριάνων μισθοφόρων, που άφησε στη Ρεντίνα, «…ημιθανής έφτασεν εις Βατζινιάν. Αποκρίθη και ζητούσε τον Στορνάρην να μεταβεί εις την μονήν …διότι δεν εμπιστεύεται να ομιλήσει εις κανέναν άλλον τον σκοπόν του…» (42)…

28 Οκτώβρη 2019... oποία ΤΙΜΗ... ΜΕ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΕΣ, και χωρίς φανφάρες...