ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΠ0061 ΤΡΟΠ.0

Α.Π: 45005
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 22/04/2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 419.172.663,92

                           ΑΠΟΦΑΣΗ

           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ 2019 ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
    ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ.
  2. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑEΠ 006/1 ΤΡΟΠ. 0 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Συγκεντρωτικός πίνακας (ΑΔΑ: 6Ψ3Ε465ΧΙ8-04Χ)

 

 Αν βρείτε Αργιθέα… κερδίζετε το Κέντρο Κοινότητας…

 

 

Η φωτογραφία είναι από τα Ρόγκια Βραγκιανών,  στο δρόμο που συνδέει Καρδίτσα (Βραγκιανά) και Ευρυτανία (Κέδρα) που ολοένα περιμένουμε την εξαγγελία του έργου για ασφαλτόστρωση και όλο αργεί να έρθει (ούτε καν προεκλογικά)