ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26/05/2019

Όνομα Συνδυασμού: ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ

Επώνυμο, όνομα, και πατρώνυμο υποψηφίου ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιος Δήμαρχος Αργιθέας

 

Επώνυμα, κύρια ονόματα και πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών Συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων, κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Έξι (6) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συζ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΔΗΜΟΥ ΑΓΟΡΩ (Αγορίτσα) συζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 4. ΣΙΑΛΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 6. ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ

Εκλογική περιφέρεια Αργιθέας
Εννέα (9 Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ ΑΝΑ του ΙΒΑΝ
 3. ΚΙΣΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 5. ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 7. ΠΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 8. ΣΚΥΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ συζ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
 9. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική περιφέρεια Αχελώου
Επτά (7) Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΚΟΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΝΑΝΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 5. ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 6. ΤΣΙΒΟΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 7. ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνημμένα προσκομίζονται για τον υποψήφιο ΔΗΜΑΡΧΟ Αργιθέας και για έκαστο εκ των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αργιθέας:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψηφίου στο δημοτολόγιο του ΔΗΜΟΥ, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δήμου στον οποίο είναι υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ν.3852/2010
 • Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ ή ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Αργιθέας, καθώς και κάθε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αργιθέας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου το αντίστοιχο ποσό.

 

Ανθηρό 05/05/2019

Ο υποψήφιος Δήμαρχος και

Επικεφαλής του συνδυασμού «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΡΓΙΘΕΑ»

 

Τσιβόλας Λάμπρος του Γεωργίου