Είμαστε επισφαλείς, ευπαθείς και απαθείς  // 
συμπαθείς, αντιπαθείς, κι όλοι οι εγωπαθείς.

Περισσότερα...

Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, //
να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην πιλοτή!

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 44