Ακόμα λίγο - τελευταίοι στοχασμοί του ήλιου…                   

Μη φεύγετε, χρώματα, χρώματα!                                         

Ζ. Παπαντωνίου – Πεζοί Ρυθμοί

Περισσότερα...

Απάνω στα συντρίμματα των πολιτισμών     

βηματίζουν οι αρχαιοφύλακες.                     

                         Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 28